Fundusz sołecki

Wybierz rok

UCHWAŁA NR 166/XII/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 r., poz. 301, zm. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427) uchwala się, co następuje: § 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi...

Zatrzymaj banner przewijany