Fundusz sołecki

UCHWAŁA NR 166/XII/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 r., poz. 301, zm.
z 2010 r. Nr 217, poz. 1427) uchwala się, co następuje:


§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie
Robert Góra

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy w Rogowie
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2018 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Boberek
Ilość wyświetleń: 589
26 stycznia 2018 12:01 (Krzysztof Boberek) - Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR 166/XII/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Zatrzymaj banner przewijany