Komunikaty

Wybierz rok

Sesja Rady Gminy Rogów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XI sesję VIII kadencji Rady Gminy Rogów w dniu 30.10.2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

IV sesja Rady Gminy Rogów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję IV sesję VIII kadencji Rady Gminy Rogów w dniu 06.02.2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

Zatrzymaj banner przewijany