Komunikaty

Wybierz rok

Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutów sołectw Gminy Rogów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Wójt Gminy Rogów ogłasza konsultacje społeczne w sprawie statutu sołectw Gminy Rogów. Projekt statutu jest dostępny na stronie: bip.rogow.eu, u sołtysów Gminy Rogów, a także w Urzędzie Gminy Rogów,...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz....

Zatrzymaj banner przewijany