Rejestr zmian

20 listopada 2018 15:53 12 godzin 59 minut temu

20 listopada 2018 12:34 16 godzin 17 minut temu

Gospodarka odpadami - uchwały: UCHWAŁA NR 197/XXVII/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogów

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR 197/XXVII/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogów

Autor: Krzysztof Boberek

20 listopada 2018 12:33 16 godzin 18 minut temu

Gospodarka odpadami - uchwały: UCHWAŁA NR 43/VII/2015 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR 43/VII/2015 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Rogów

Autor: Krzysztof Boberek

20 listopada 2018 12:33 16 godzin 19 minut temu

20 listopada 2018 12:31 16 godzin 20 minut temu

Gospodarka odpadami - uchwały: UCHWAŁA NR 42/VII/2015 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR 42/VII/2015 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor: Krzysztof Boberek

20 listopada 2018 12:31 16 godzin 21 minut temu

20 listopada 2018 12:30 16 godzin 22 minut temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 6367
Zatrzymaj banner przewijany