Rejestr zmian

26 stycznia 2018 15:32 8 miesięcy temu

UCHWAŁY RADY GMINY: UCHWAŁA NR 185/XXV/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic upamiętniających wydarzenie symbolizujące komunizm

Dodanie załącznika [uchwala_nr_185xxv2017_zmiana_nazw_ulic_upamietniajacych_komunizm.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Krzysztof Boberek

26 stycznia 2018 15:31 8 miesięcy temu

Gospodarka odpadami - uchwały: UCHWAŁA NR 184/XXV/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli...

Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA NR 184/XXV/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor: Krzysztof Boberek

26 stycznia 2018 15:17 8 miesięcy temu

26 stycznia 2018 15:15 8 miesięcy temu

UCHWAŁY RADY GMINY: UCHWAŁA NR 183/XXV/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogów”

Dodanie załącznika [uchwala_nr_183xxv2017_zm_regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku_n a_terenie_gminy_rogow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Krzysztof Boberek

26 stycznia 2018 15:11 8 miesięcy temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 4025
Zatrzymaj banner przewijany