Włączenie do sieci wodociągowej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego (do pobrania poniżej)

Do wniosku należy załączyć
1. Aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych, określającą usytuowanie nieruchomości, której dotyczy wniosek, względem istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.


Po uzyskaniu warunków technicznych należy wystąpić o uzyskanie zgody na wykonanie przyłącza, do wniosku należy załączyć szkic lub projekt przyłącza wodociągowego 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Rogowie
Sekretariat urzędu, pokój nr 20 (I piętro) lub pokój nr 12 (parter)

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie

Inne informacje

Osoba odpowiedzialna: Paulina Kowalczyk
Kontakt: 46 874 80 70 wew. 31

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2018 08:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Kowalczyk
Ilość wyświetleń: 548
19 lipca 2019 08:45 (Paulina Kowalczyk) - Dodanie załącznika.
19 lipca 2019 08:34 (Paulina Kowalczyk) - Dodanie załącznika.
06 czerwca 2018 08:20 (Paulina Kowalczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany