Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rogów

Gmina Rogów przystąpiła do opracowania dokumentów "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rogów na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r." wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko. Projekty ww. dokumentów udostępniamy dla mieszkańców w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Każdy ma prawo...

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Józefów)

WÓJT GMINY ROGÓW Rogów, dn. 02.07.2020 r. IRG.6220.1.12.20 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. po

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Kobylin)

WÓJT GMINY ROGÓW Rogów, dn. 15.05.2020 r. IRG.6220.2.7.20 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania admini

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (Kobylin)

WÓJT GMINY ROGÓW Rogów, dn. 15.05.2020 r. IRG.6220.2.5.20 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjne

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Józefów)

WÓJT GMINY ROGÓW Rogów, dn. 12.05.2020 r. IRG.6220.1.9.20 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania admi

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Józefów)

WÓJT GMINY ROGÓW Rogów, dn. 20.04.2020 r. IRG.6220.1.7.20 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art

Zatrzymaj banner przewijany