Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Kobylin)

WÓJT GMINY ROGÓW Rogów, dn. 15.05.2020 r. IRG.6220.2.7.20 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania admini

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (Kobylin)

WÓJT GMINY ROGÓW Rogów, dn. 15.05.2020 r. IRG.6220.2.5.20 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjne

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Józefów)

WÓJT GMINY ROGÓW Rogów, dn. 12.05.2020 r. IRG.6220.1.9.20 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania admi

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Józefów)

WÓJT GMINY ROGÓW Rogów, dn. 20.04.2020 r. IRG.6220.1.7.20 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (Józefów)

WÓJT GMINY ROGÓW Rogów, dn. 20.04.2020 r. IRG.6220.1.5.20 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustaw

Konsultacje w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rogów z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE Na podstawie zarządzenia Nr 139/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku Wójt Gminy Rogów zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Rogów do konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Rogowie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rogów z organizacjami pozarządowymi...

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Rogów, dnia 10.04.2019 r. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Obrębów Józefów, Marianów Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Rogów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Oznaczenie nieruchomości Kw, Nr działki

Zatrzymaj banner przewijany