Regulamin Organizacyjny Urzędu

Zarządzenie Nr 101/2012 Wójta Gminy Rogów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy w Rogowie i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Rogowie

Zarządzenie Nr 101/2012

Wójta Gminy Rogów

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy w Rogowie i nadania Regulaminu Organizacyjnego

Urzędowi Gminy w Rogowie

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Nadaję Urzędowi Gminy w Rogowie Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do

niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 4/2004 Wójta Gminy Rogów z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Rogów z późniejszymi zmianami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2012 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy Rogów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2018 08:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Boberek
Ilość wyświetleń: 565
19 stycznia 2018 08:34 (Krzysztof Boberek) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia__regulamin_organizacyjny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2018 08:11 (Krzysztof Boberek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany