UCHWAŁY RADY GMINY

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR 220/XXX/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem...

UCHWAŁA NR 219/XXX/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego...

UCHWAŁA NR 218/XXX/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 80 ust. 2da ustawy o systemie oświaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 80 ust. 2da i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.1 ) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji dla oddziałów...

UCHWAŁA NR 216/XXIX/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 212/XXVIII/2017 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art.5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1785, zm. poz. 1428.) oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych...

Zatrzymaj banner przewijany