Zarządzenia Wójta Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Rogów z dnia 20 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Rogów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rogowie Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następ

Zarządzenie Nr 145/2015 Wójta Gminy Rogów z dnia 30 października 2015 r

Zarządzenie Nr 145/2015 Wójta Gminy Rogów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Rogowie Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam,

Zarządzenie Nr 101/2012 Wójta Gminy Rogów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy w Rogowie i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Rogowie

Zarządzenie Nr 101/2012 Wójta Gminy Rogów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy w Rogowie i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Rogowie Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r

Zatrzymaj banner przewijany