Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR 216/XXIX/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 212/XXVIII/2017 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art.5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1785, zm. poz. 1428.) oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych...

UCHWAŁA NR 211/XXVIII/2017 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1892) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej...

Zatrzymaj banner przewijany