Komisje konkursowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ROGÓW Wójt Gminy Rogów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych w 2019 roku do opiniowania ofert złożonych ...

Zatrzymaj banner przewijany