Konkursy dla NGO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. na terenie Gminy Rogów

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Rogów informuje, że w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. na terenie Gminy Rogów na zadania z zakresu pomocy społecznej oferty złożyło Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Brzezińskie na dwa zadania: Zadanie 1. „Pomoc żywnościowa dla osób...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. na terenie Gminy Rogów

WÓJT GMINY ROGÓW na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 668) i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) oraz uchwały Nr XII/77/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 28 listopada 2019...

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogów na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Rogów na 2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Wójt Gminy Rogów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogów na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Rogów na 2020 r. I. Warunki ubiegania się o dotację. Zgodnie z § 3 ust 2 uchwały...

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogów na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Rogów na 2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Wójt Gminy Rogów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogów na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Rogów na 2019 r. I. Warunki ubiegania się o dotację. Zgodnie z § 3 ust 2 uchwały...

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. na terenie Gminy Rogów.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Rogów informuje, że w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. na terenie Gminy Rogów na zadania z zakresu pomocy społecznej oferty złożyło Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Brzezińskie na dwa zadania: Zadanie 1

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. na terenie Gminy Rogów

WÓJT GMINY ROGÓW na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1518 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Rogów...

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wójt Gminy Rogów informuje, że w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. na terenie Gminy Rogów na zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ofertę złożyło Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „A Teraz My”, Przyłęk Duży...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

WÓJT GMINY ROGÓW na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz uchwały Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rogów z organizacjami pozarządowymi...

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogów na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Rogów na 2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Wójt Gminy Rogów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogów na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Rogów na 2018 r. I. Warunki ubiegania się o dotację. Zgodnie z § 3 ust 2 uchwały...

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. na terenie Gminy Rogów.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Rogów informuje, że w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. na terenie Gminy Rogów na zadania z zakresu pomocy społecznej oferty złożyło Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Brzezińskie na dwa zadania: Zadanie 1. „Pomoc żywnościow

Zatrzymaj banner przewijany