Konkursy dla NGO

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. na terenie Gminy Rogów.

O G Ł O S Z E N I E

 

       Wójt Gminy Rogów informuje, że w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. na terenie Gminy Rogów na zadania z zakresu pomocy społecznej oferty złożyło Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Brzezińskie na dwa zadania:

Zadanie 1. „Pomoc żywnościowa dla osób najuboższych z terenu Gminy Rogów”,

Zadanie 2. „Wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów, polegające na zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia, zaspokojenia ich potrzeb bytowych i społecznych”.

Oferty złożone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Brzezińskie spełniają wymogi formalne.

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. udzielono dotacji Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Brzezińskie, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

  1. „Pomoc żywnościowa dla osób najuboższych z terenu Gminy Rogów”. Przyznana kwota dotacji 6.480,- zł
  2. „Wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów, polegające na zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia, zaspokojenia ich potrzeb bytowych i społecznych”. Przyznana kwota dotacji 6.930,- zł.

 

Wójt Gminy 

Daniel Kołada

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referatu Spraw Organizacyjnych Oświaty Kultury Sportu i Promocji (OKS)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2018 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ryszard Bigoszewski
Ilość wyświetleń: 436
23 lutego 2018 12:01 Ryszard Bigoszewski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany