Plan zamówień publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

zgodnie z art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1579) Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia roboty budowlane/dostawa/usługa Przewidywany tryb udzielenia zamówienia lub procedury udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia w złotych Przewidywany termin...

Zatrzymaj banner przewijany