Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie”

Rogów, dnia 13 marca 2017 r. Znak sprawy: OKS.271.06.2018 Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego) I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Rogów ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów tel. 46-874 80 12, fax 46-874 80 86 www.rogow.eu II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Postępowanie o udzielenie...

Zatrzymaj banner przewijany