Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu pn. „Budowa budynku administracyjnego w Rogowie”

Rogów, dnia 8.05.2019 r. Znak sprawy: OKS.271.01.2019 Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia na promocję projektu) I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Rogów ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów tel. 46-874 80 12, fax 46-874 80 86 www.rogow.eu II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Postępowanie o udzielenie zamówienia...

Demontaż, dostawa i montaż 2 zbiorników ciśnieniowych (jeden odżelaziacz i jeden odmanganiacz) FIC/150/1600/4300/6bar w SUW w Przyłęku Dużym

Rogów, dnia 21.03.2019 IRG. 271.5.2019 Zamawiający : GMINA ROGÓW ul. Żeromskiego 23, 95 - 063 Rogów Zaproszenie do złożenia oferty na demontaż, dostawę i montaż 2 zbiorników ciśnieniowych ( jeden odżelaziacz i jeden odmanganiacz) FIC/150/1600/4300/6bar w SUW w Przyłęku Dużym Tryb postępowania: postępowanie...

Pełnienie koordynatora projektu dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”

Rogów, dn. 15.03.2019 r. IRG.271.3.2019 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO dot. „Pełnienie funkcji koordynatora projektu dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”. Gmina Rogów zawiadamia o unieważnieniu zapytania...

Pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad realizacją projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”

Rogów, dn. 15.03.2019 r. IRG.271.4.2019 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO dot. „Pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad realizacją projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”. Gmina Rogów zawiadamia o unieważnieniu zapytania...

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku.

Rogów, dn. 10 12 2018 Numer sprawy: Fn.271.1.2018 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy). Gmina Rogów...

Zapytania ofertowego na Dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla Gminnego Przedszkola w Rogowie - wybór wykonawcy

Rogów, 30.10.2018 r. Informacja o wyborze oferty Dot.: Zapytania ofertowego na Dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla Gminnego Przedszkola w Rogowie Zamawiający Gmina Rogów informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „AKMA” Zbigniew Podstawski,...

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla Gminnego Przedszkola w Rogowie

Rogów, dnia 23 października 2018 r. Zapytanie ofertowe Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Gminnego Przedszkola w Rogowie I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Rogów ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów tel. 46-874 80 12, fax 46-874 80 86 sekretariat@rogow.eu NIP: 833-10-08-614 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia...

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie”

Rogów, dnia 13 marca 2017 r. Znak sprawy: OKS.271.06.2018 Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego) I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Rogów ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów tel. 46-874 80 12, fax 46-874 80 86 www.rogow.eu II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Postępowanie o udzielenie...

Zatrzymaj banner przewijany