Wybory samorządowe (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Spis Wyborców

WÓJT GMINY ROGÓW informuje, że sporządzone zostały spisy wyborców w wyborach do Rady Gminy w Rogowie, do Rady Powiatu w Brzezinach, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach Wójta Gminy Rogów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Spisy wyborców są udostępniane do wglądu,...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROGOWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU Gminna Komisja w Rogowie informuje, że w terminie przewidzianym dla zgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Rogów został zgłoszony tylko jeden kandydat. W związku z powyższym Gminna Komisja Wyborcza w Rogowie działając na podstawie art. 482 §...

Zatrzymaj banner przewijany