Wybory samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROGOWIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU Gminna Komisja w Rogowie informuje, że w terminie przewidzianym dla zgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Rogów został zgłoszony tylko jeden kandydat. W związku z powyższym Gminna Komisja Wyborcza w Rogowie działając na podstawie art. 482 §...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROGOWIE Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 ROKU Gminna Komisja w Rogowie informuje, że w terminie przewidzianym dla zgłaszania list kandydatów na radnych, tj. do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 w okręgach wyborczych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 9 Nr 10, Nr11, Nr 12, Nr 13, Nr 14 i Nr...

Dyżury Urzędnika Wyborczego w Rogowie

Dyżury Urzędnika Wyborczego w Rogowie Gabriela Natalia Balicka-Avetyan pełni dyżury: 17.09.2018 r. - poniedziałek w godz. od 1330 do 1530 19.09.2018 r. – środa w godz. od 1100 do 1500 20.09.2018 r. - czwartek w godz. od 1300 do 1500 21.09.2018 r. – piątek w godz. od 1300 do 1500

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie

KOMUNIKAT Gminna Komisja Wyborcza w Rogowie w składzie: 1. Alicja Mozga - przewodniczący 2. Anna Sitkiewicz - z-ca przewodniczącego 3. Krzysztof Hymka- członek komisji 4. Karolina Kołada -członek komisji 5. Marzena Izabela Kuklińska – członek komisji 6. Katarzyna Zofia Popiół – członek komisji 7. Piotr Marek Szczodrowski...

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Łodzi I postanawia, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia...

Zatrzymaj banner przewijany