Wybory samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej w wyborach

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Wójta Gminy Rogów o prawie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika

INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓW o prawie do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika W związku z wyborami do Rady Gminy w Rogowie, do Rady Powiatu w Brzezinach, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Wójta Gminy Rogów, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. informuję, że prawo do głosowania za...

Informacja Wójta Gminy Rogów o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne

INFORMACJA WÓJTA GMINY ROGÓW o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne W związku z wyborami do Rady Gminy w Rogowie, do Rady Powiatu w Brzezinach, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Wójta Gminy Rogów, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. informuję, że wyborcy...

Informacja Wójta Gminy Rogów o możliwości składania wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wójt Gminy Rogów informuje, że na podstawie art. 13a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) zainteresowani mogą przedkładać na piśmie, na co najmniej 55 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 sierpnia 2018 r., propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych,...

Zarządzenie w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Rogów z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r.,poz. 754), art. 30 ust. 1 ustawy...

Informacja o urzędniku wyborczym

Na podstawie art.191 c § 3 – kodeksu wyborczego informuję, że urzędnikiem wyborczym w Gminie Rogów jest Gabriela Natalia Balicka-Avetyan

Zatrzymaj banner przewijany