Wybory samorządowe

Spis Wyborców

WÓJT GMINY ROGÓW

informuje, że sporządzone zostały spisy wyborców w wyborach do Rady Gminy w Rogowie, do Rady Powiatu  w Brzezinach, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach Wójta Gminy Rogów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Spisy wyborców są udostępniane do wglądu, na pisemny wniosek.

Wnioski o udostępnienie rejestru i spisu wyborców można:

-złożyć w pok nr 31,

-przesłać na adres: Urząd Gminy w Rogowie, 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23

-przesłać faksem pod nr 46-874-80-86,

-przesłać w formie elektronicznej- pod adresem ew.ludnosci@rogow.eu.

Dopisanie wyborcy do spisu na własny wniosek albo na skutek wpisania się wyborcy na wniosek do rejestru wyborców, w terminie:

od dnia 1 października 2018 r. do dnia 15 października 2018 r.

 

 

 

                                                                       WÓJT GMINY ROGÓW

                                                                 /-/ Daniel Kołada

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2018 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Gabrych - Walczak
Ilość wyświetleń: 292
01 października 2018 10:55 Jolanta Gabrych - Walczak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany