Praca - Aktualne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora w Referacie Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

Działając na podstawie art. 11 w związku z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.) oraz §20 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rogowie, Komisja Rekrutacyjna stwierdza, że w wymaganym w ogłoszeniu terminie o naborze, tj. do godz. 15.00 dnia...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Referacie Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

OGŁOSZENIE O NABORZE Wójt Gminy Rogów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe, c) minimum 3 - letni staż pracy w administracji samorządowej d) pełna zdolność do czynności prawnych...

INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie Finansowym

INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowym Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko w Urzędzie Gminy w Rogowie przeprowadzonego zgodnie z ogłoszeniem w Biuletynie Informacji Publicznej z dnia 8 marca 2018 r. wybrano: Panią Renatę Baraniak zam. Rogów ...

Informacja o kandydatach spełniających wymangania formalne na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym

Rogów dnia 9 kwietnia 2018 r. INFORMACJA O KANDYDATACH spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym Działając na podstawie art. 11 w związku z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.) oraz §20 Regulaminu naboru na wolne stanowiska...

Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym

OGŁOSZENIE O NABORZE Wójt Gminy Rogów ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe, c) minimum 3 - letni staż pracy, d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych e) niekaralność za umyślne...

Zatrzymaj banner przewijany