Sposób składania i rozpatrywania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sposób składania i rozpatrywania petycji

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym. Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa...

Zatrzymaj banner przewijany