Petycje

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2017 roku

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2017 roku,

opracowana zgodnie z dyspozycją

art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2015 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870).

 

 Lp.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

  1.  

Petycja mieszkańców ulic: Cisowej, Sosnowej, Klonowej i Lipowej w Rogowie w sprawie poprawy stanu przedmiotowych dróg

Udzielono wyjaśnień w zakresie podejmowanych działań w przedmiocie petycji

2

Petycja w sprawie przekazania wniosku o udostępnienie informacji publicznej do podległych placówek oświatowych (szkół podstawowych) w przedmiocie dokonania wewnętrznej analizy stanu faktycznego kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

 

Zgodnie z wnioskiem - przekazano wniosek do Szkoły Podstawowej

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2018 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Boberek
Ilość wyświetleń: 71
14 czerwca 2018 13:55 Krzysztof Boberek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany