Informacja o działalności lobbingowej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

na podstawie art. 16 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.; dalej zwana „ustawą”) W dniu 24 czerwca 2016 r. wpłynął email od Pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod nr 00351, z żądaniem informacji o wydaniu wewnętrznego...

Zatrzymaj banner przewijany