Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest

IRG.6232.2.2018 Rogów, 18 września 2018 r. Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro na Przedmiotem niniejszego zapytania jest zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rogów w 2018 r.” w tym: 1. usuwanie wyrobów...

Konsultacje zmian w Gminnym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2018 roku

Wójt Gminy Rogów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach w zmianach do Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz...

Trening ostrzegania i alarmowania

Informuje się mieszkańców Gminy Rogów, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 1700 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych znajdujących się w Ochotniczych Strażach Pożarnych, która będzie polegała na wyemitowaniu przez okres 1 minuty sygnału ciągłego. Jednocześnie w ten sposób upamiętniona...

Zatrzymaj banner przewijany