Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje zmian w Gminnym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2018 roku

Wójt Gminy Rogów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach w zmianach do Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz...

Trening ostrzegania i alarmowania

Informuje się mieszkańców Gminy Rogów, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 1700 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych znajdujących się w Ochotniczych Strażach Pożarnych, która będzie polegała na wyemitowaniu przez okres 1 minuty sygnału ciągłego. Jednocześnie w ten sposób upamiętniona...

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów ” zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogów, Marianów Rogowski i Wągry oraz rurociągu kanalizacji tłocznej z miejscowości...

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Rogowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Rogów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w: Gminnym Przedszkolu w Rogowie, 95-063 Rogów, Józefów 8 I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Eduk

Komunikat Wójta Gminy Rogów dotyczący wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy w 2018 r.

Wójt Gminy Rogów informuje o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w okresie maj – czerwiec 2018 r. która spowodowała obniżenie plonów w uprawach (zboża jare, zboża ozime, krzewy owocowe, rośliny strączkowe,...

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów - projekt decyzji

OBWIESZCZENIE Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów” zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogów, Marianów Rogowski i Wągry oraz rurociągu kanalizacji tłocznej z miejscowości...

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów ” zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogów, Marianów Rogowski i Wągry oraz rurociągu kanalizacji tłocznej z miejscowości...

Zatrzymaj banner przewijany