Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Raport o stanie Gminy Rogów za 2018 r.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ROGÓW ZA 2018 ROK Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Rogów przedstawia Radzie Gminy Rogów „Raport o stanie Gminy Rogów za rok 2018” w terminie do dnia 31 maja 2019...

Obwieszczenie Wójta Gminy Rogów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Znak:IRG.6730.13.2019 Rogów, 28 maja 2019 roku OBWIESZCZENIE Wójta Gmi

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jasień, dz. nr 122

Znak: IRG.6840.1.2019 Rogów, dnia 28.05.2019 roku WÓJT GMINY ROGÓW OGŁASZ

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

WYKAZ Wójt Gminy Rogów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.),podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do zamiany

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

WYKAZ Wójt Gminy Rogów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.),podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej się do sprzedaży w drodze przetargu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Rogów, 27 lutego 2019 roku Znak:IRG.6730.4.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu wydaniu decyzji

Rogów, 25 lutego 2019 roku Znak:IRG.6730.4.2019 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), podaje się do publicznej wiadomości informacje , że

Zatrzymaj banner przewijany