Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów ” zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogów, Marianów Rogowski i Wągry oraz rurociągu kanalizacji tłocznej z miejscowości...

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Rogowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Rogów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w: Gminnym Przedszkolu w Rogowie, 95-063 Rogów, Józefów 8 I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie...

Komunikat Wójta Gminy Rogów dotyczący wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy w 2018 r.

Wójt Gminy Rogów informuje o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w okresie maj – czerwiec 2018 r. która spowodowała obniżenie plonów w uprawach (zboża jare, zboża ozime, krzewy owocowe, rośliny strączkowe,...

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów - projekt decyzji

OBWIESZCZENIE Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów” zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogów, Marianów Rogowski i Wągry oraz rurociągu kanalizacji tłocznej z miejscowości...

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów ” zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogów, Marianów Rogowski i Wągry oraz rurociągu kanalizacji tłocznej z miejscowości...

Informacja o urzędniku wyborczym

Na podstawie art.191 c § 3 – kodeksu wyborczego informuję, że urzędnikiem wyborczym w Gminie Rogów jest Gabriela Natalia Balicka-Avetyan

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz....

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 125/1 i 126 w obrębie Popień

Rogów, dnia 8 marca 2018 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 125/1 i 126 w obrębie Popień wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Zatrzymaj banner przewijany