Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach

Gmina Rogów podaje komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych: „Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe...

Informacje dotyczące koronowirusa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzezinach podaje najważniejsze informacje o koronawirusie. Koronawirus - MATERIAŁY EDUKACYJNE Koronawirus - WAŻNE TELEFONY

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Farma fotowoltaiczna

WÓJT GMINY ROGÓW Rogów, dn. 31.01.2020 r. IRG.6220.1.1.20 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r. W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Rogów, dn. 18.02.2020r. WYKAZ Wójt Gminy

Konsultacje projektu Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2020 roku

Wójt Gminy Rogów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach: „Projektu Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania...

XIII Sesja Rady Gminy Rogów

Sesja Rady Gminy Rogów Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rogów w dniu 30.12.2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23. Proponowany porządek...

Zatrzymaj banner przewijany