Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Rogów, 27 lutego 2019 roku Znak:IRG.6730.4.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), podaje się do publicznej wiadomości informacje , że dnia 27 lutego 2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu...

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu wydaniu decyzji

Rogów, 25 lutego 2019 roku Znak:IRG.6730.4.2019 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), podaje się do publicznej wiadomości informacje , że od dnia 25 lutego 2019 r. można się zapoznać z projektem decyzji , sporządzonej dla potrzeb postępowania...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rogów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Rogów, 22 lutego 2019 roku Znak:IRG.6730.4.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rogów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia...

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

W piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. Wnioski o dowód można składać maksymalnie...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia na okres trzech lat

WYKAZ Wójt Gminy Rogów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.),podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia na okres trzech lat Lp. Położenie...

Wykaz nieruchomości ( lokal użytkowy) stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

WYKAZ Wójt Gminy Rogów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.),podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości ( lokal użytkowy) stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Rogów, dnia 21 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

UWAGA ROLNICY!

UWAGA ROLNICY! Każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 r. w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019...

Informacja o planowanych konkursach EFS

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT: NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSÓW PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORÓW TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE ORIENTACYJNA KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE...

Zatrzymaj banner przewijany