Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Woda warunkowo przydatna do spożycia. Dotyczy odbiorców wody ujęcia w Wągrach

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW! Zamieszczamy komunikat z dnia 19 lipca 2019 r. skierowany do mieszkańców miejscowości: Rogów (część Wschodnia), Marianów Rogowski, Rogów-Parcela, Wągry, Nowe Wągry, Popień, Romanówek, a także Olszewo i Leszczyny, zaopatrywanych w wodę z wodociągu w Wągrach. W związku...

Konkurs na na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Rogów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w: Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie, ul. Szkolna 4, 95-063 Rogów I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia...

Zawiadomienie o sporządzeniu Analizy urbanistycznej

Rogów, dnia 10 czerwca 2019 r. . Znak:IRG.6730.13.2019 Zawiadomienie Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm), Wójt Gminy Rogów zawiadamiam, że w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Pana Pawła Koniecznego, działającego...

Komunikat Wójta Gminy Rogów dotyczący wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy w 2019 r.

Wójt Gminy Rogów informuje o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, która spowodowała obniżenie plonów w uprawach (zboża jare, zboża ozime, rośliny strączkowe, warzywa gruntowe). Każde gospodarstwo, w którym...

Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy

Znak:IRG.6730.13.2019 Rogów, 12 czerwca 2019 roku OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rogów w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 roku Kodeks...

Raport o stanie Gminy Rogów za 2018 r.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ROGÓW ZA 2018 ROK Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Rogów przedstawia Radzie Gminy Rogów „Raport o stanie Gminy Rogów za rok 2018” w terminie do dnia 31 maja 2019...

Obwieszczenie Wójta Gminy Rogów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Znak:IRG.6730.13.2019 Rogów, 28 maja 2019 roku OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rogów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960...

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jasień, dz. nr 122

Znak: IRG.6840.1.2019 Rogów, dnia 28.05.2019 roku WÓJT GMINY ROGÓW OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ nr 122 OBRĘB 1 – JASIEŃ, GM.ROGÓW I. Oznaczenie nieruchomości. Nieruchomość położona w obrębie nr 1 Jasień, gmina Rogów oznaczona w ewidencji...

Zatrzymaj banner przewijany