Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje się do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Olszy. Strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją...

Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy

Znak:IRG.6730.13.2019 Rogów, 20 sierpnia 2019 roku OBWIESZCZENIE Wój

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rogów, dnia 13 sierpnia 2019 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikat

KOMUNIKAT skierowany do odbiorców wody z wodociągu publicznego w Wągrach

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach z dnia 25 lipca 2019 r.

zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Rogów, dnia 25 lipca 2019 r. . Znak:IRG.6730.13.2019 Zawiadomienie Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm), Wójt Gminy Rogów zawiadamiam, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy...

Woda warunkowo przydatna do spożycia. Dotyczy odbiorców wody ujęcia w Wągrach

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW! Zamieszczamy komunikat z dnia 19 lipca 2019 r. skierowany do mieszkańców miejscowości: Rogów (część Wschodnia), Marianów Rogowski, Rogów-Parcela, Wągry, Nowe Wągry, Popień, Romanówek, a także Olszewo i Leszczyny, zaopatrywanych w wodę z wodociągu w Wągrach. W związku...

Konkurs na na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Rogów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w: Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie, ul. Szkolna 4, 95-063 Rogów I. D

Zawiadomienie o sporządzeniu Analizy urbanistycznej

Rogów, dnia 10 czerwca 2019 r. . Znak:IRG.6730.13.2019 Zawiadomienie

Zatrzymaj banner przewijany