Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

WYKAZ Wójt Gminy Rogów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.),podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do zamiany L.P Położenie nieruchomości Oznaczenie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

WYKAZ Wójt Gminy Rogów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.),podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej się do sprzedaży w drodze przetargu L.P Położenie nieruchomości Oznaczenie...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Rogów, 27 lutego 2019 roku Znak:IRG.6730.4.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), podaje się do publicznej wiadomości informacje , że dnia 27 lutego 2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu...

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu wydaniu decyzji

Rogów, 25 lutego 2019 roku Znak:IRG.6730.4.2019 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), podaje się do publicznej wiadomości informacje , że od dnia 25 lutego 2019 r. można się zapoznać z projektem decyzji , sporządzonej dla potrzeb postępowania...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rogów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Rogów, 22 lutego 2019 roku Znak:IRG.6730.4.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rogów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia...

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

W piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. Wnioski o dowód można składać maksymalnie...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia na okres trzech lat

WYKAZ Wójt Gminy Rogów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.),podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia na okres trzech lat Lp. Położenie...

Wykaz nieruchomości ( lokal użytkowy) stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat

WYKAZ Wójt Gminy Rogów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.),podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości ( lokal użytkowy) stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym...

Zatrzymaj banner przewijany