Komunikaty

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów - projekt decyzji

OBWIESZCZENIE

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów”

zadanie:  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogów, Marianów Rogowski i Wągry oraz rurociągu kanalizacji tłocznej z miejscowości Rogów do miejscowości Felicjanów k/Koluszek na działkach:

Gmina Rogów

obręb Olsza, dz. nr 228, 334;

obręb Rogów, dz nr.: 688, 689, 687/2,694;

obręb Wągry, dz. nr: 100,111, 99,110, 97,109, 98, 105/1,107,105/2,108,106,246,112;

obręb Wągry Nowe, dz. nr:11,53,54,5723,25/2,27,29/6,38,39,49/2,23/2,27/2,21/4,11/2,11/1,36,35;

 

Gmina Koluszki

obręb Jeziorko, dz. nr 9,10,11,12,13/2;

obręb Felicjanów, dz nr. 18,36,46/2,46/1,47,97/1,110/1,111/1,131/3,131/4,131/5,131/6,159;

Informuję, że w toczącym się postępowaniu o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, sporządzono projekt decyzji, z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23 pokój nr 13, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Uwagi i wnioski do projektu decyzji można wnosić w formie pisemnej w okresie 14 dni od ukazania się Obwieszczenia.

 

 

 

 

Rogów, dn. 15.06.2018r.                                                      WÓJT GMINY ROGÓW

Wiadomości powiązane

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2018 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Boberek
Ilość wyświetleń: 180
15 czerwca 2018 13:51 Krzysztof Boberek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany