Komunikaty

Wykaz nieruchomości Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 113poz. 741;  tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

 

Oznaczenie nieruchomości Kw,

Nr działki

Powierzchnia pomieszczeń

/m2/

Opis pomieszczenia

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Termin

zagospodar.

Wysokość opłat

z tytułu najmu

Termin wnoszenia opłat

Informacje o przeznaczeniu do oddania

w najem

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w wynajmie pomieszczenia na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2

 

19598

 

326/2

 

8

sala nr 11(bufet)

zaopatrzona w instalację wodną i kanalizacyjną

 

 

 

 

tereny usług oświaty

 

 

 

 

 

 

 

25.02.2019r.

 

 

 

 

 

9 zł/m2 netto

energia elektryczna – wg licznika

woda – ryczałt

wywóz  nieczystości płynnych - odpowiednio

 

 

 

 

 

 

miesięcznie

 

 

 

 

 

Prowadzenie działalności gospodarczej – bufet szkolny

 

 

 

 

 

 

19.12.2018r.

 

 

 

 

19598

 

326/2

 

 

14

sala nr 11a (kuchnia)

zaopatrzona             w media niezbędne do prowadzenia bufetu

 

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie Radosław Kubicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2018 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Lewandowski
Ilość wyświetleń: 64
29 listopada 2018 10:51 Radosław Lewandowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany