Komunikaty

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø90 PERC, maksymalne ciśnienie w sieci 500kPa, minimalne ciśnienie w sieci 10kPa, długość gazociągu 238 m, w miejscowości Józefów, gmina Rogów na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 93

IRG.6733.2.2018

Obwieszczenie

 

stosownie do przepisu art. 53  ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2018.1945 j.t.)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

informację, że od dnia 27 grudnia br. można zapoznać się
z projektem decyzji, sporządzonej dla potrzeb postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego

na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø90  PERC,

w miejscowości Józefów na działce nr 93, 

                                               
strony postępowania, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, mogą zapoznać się
z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski, uwagi  i zastrzeżenia

w Urzędzie Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, pokój nr 13,

od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

 

 

 

Rogów, dnia 27.12.2018r.                                      WÓJT  GMINY  ROGÓW                                                                                                  

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2018 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Świderek
Ilość wyświetleń: 110
27 grudnia 2018 13:33 Anna Świderek - Dodanie załącznika [zal_do_decyzji_cp_2__2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2018 13:32 Anna Świderek - Dodanie załącznika [projekt_decyzji_cp_2__2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2018 13:31 Anna Świderek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany